Important – Últimes novetats amb les terrasses a la ciutat de Lleida

Després de diverses reunions amb l’Ajuntament de Lleida, les condicions tant econòmiques com tècniques de la situació de les terrasses a la ciutat són les següents:

    • Condicions econòmiques: L’última proposta que tenim damunt la taula és que s’haurà de pagar la taxa des de juny  sense cobrar l’espai de més per mantenir l’aforament. Aquesta proposta no l’hem acceptat i en el moment de l’enviament d’aquest comunicat estem encara a l’espera que ens comuniquin alguna cosa.
    • ACTUALITZAT (14/05/2020)
    • En relació amb el tema econòmic, per aquest 2020, ens cobraran, del 01/01 al 14/03 i del 01/07 al 31/12 per les taules autoritzades o per les que realment pugui treure. L’any 2021 estudiaran de reduir la taxa. Diu que no poden modificar una ordenança aprovada amb caràcter retroactiu, a la tarda ho comentem
  • Condicions tècniques: Aquesta tarda (dimecres 13 de maig) ens han fet una proposta que al nostre entendre sembla coherent i dóna sortida que puguem treballar amb les millors condicions i garanties. Tot i que ens han dit que ens ho farien arribar per escrit, quant surt aquest comunicat, no ho tenim. Heu de ser conscients que no tots els que teniu avui llicència, podreu treure terrassa durant aquests dies, en funció de l’amplada mínima de l’acera i la disposició de possibles espais alternatius.

ACTUALITZAT (14/05/2020)

En quins casos puc obrir la terrassa del meu establiment?

 

Amb efectes de d’informar-vos,  recollir la vostra opinió al respecte, fer les consideracions que calgui i si convé emprendre les accions oportunes us convoquem a  una reunió digital

Reunió digital dijous 14 de maig a les 18:00 h.

D’altra banda l’Ajuntament de Lleida ha atès novament la sol·licitud que des d’HOSTALERIA DE LLEIDA vam presentar demanant l’ampliació de l’horari de tancament de les terrasses de la nostra ciutat per aquest any 2020.

Mitjançant un Decret d’Alcaldia, l’Ajuntament de Lleida ha ampliat provisionalment l’horari de tancament de les terrasses estipulat a l’art. 12.14 de l’Ordenança municipal de l’ús i la via i els espais públics de Lleida en 30 minuts de l’horari vigent de diumenge a dijous en el període compres entre l’11 de maig i el 29 de setembre per aquest any 2020.

Per tant, amb aquesta ampliació, l’horari de tancament de les nostres terrasses és el següent:

El Decret d’Alcaldia recull que aquesta ampliació és únicament per període indicat de l’any 2020 i que com és una “mesura excepcional”, es farà seguiment del seu compliment. En els establiments que es detecti, per part de la Guardia Urbana, l’incompliment del nou horari, es revocarà aquesta ampliació.

Us adjuntem el Decret d’Alcaldia d’ampliació de l’horari de tancament de les terrasses, de diumenge a dijous, de l’11/05/2020 al 29/09/2020.

Per tant, des del 30/09/2020 al 31/12/2020, l’horari de tancament de les terrasses tornarà a ser l’habitual, que és el següent:

Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb HOSTALERIA DE LLEIDA (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org ).