Hostaleria de Lleida presenta al·legacions al Projecte de Codi d’Accessibilitat de Catalunya

Hostaleria de Lleida ha presentat al·legacions al Projecte de Decret pel qual s’aprova el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha elaborat i que es trobava en informació pública fins al 20/02/2020.

Tal i com recull el Preàmbul d’aquest Projecte, “mitjançant l’aprovació d’un Codi d’accessibilitat en què es determinen les condicions, els requisits i les solucions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els serveis, els productes i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.”

Com el Projecte de Codi d’Accessibilitat afectarà tant als establiments existents del nostre sector, com als de futura obertura, HOSTALERIA DE LLEIDA ha presentat un escrit amb onze al·legacions de caràcter tècnic-jurídic.

Entre les al·legacions presentades s’ha de destacar l’oposició que s’ha fet a què un canvi de titularitat d’un establiment d’ús públic, com és un bar, un restaurant, un bar musical o un hotel, suposi l’adaptació als requisits del Capítol 3 del Projecte de Codi d’Accessibilitat. HOSTALERIA DE LLEIDA ha fonamentat la seva al·legació en base a la normativa vigent d’espectacles públics i d’allotjaments turístics, atès que aquesta preveu que quan es produeix un canvi de titularitat, únicament s’ha de presentar una comunicació, i no s’exigeix cap adaptació si no s’ha fet cap modificació respecte a les condicions inicials en què va ser autoritzada l’activitat per l’Ajuntament respectiu.

HOSTALERIA DE LLEIDA també ha presentat al·legacions respecte a la definició de zones d’ocupació nul·la, mesures compensatòries de protecció contra incendis, escales d’ús públic, elements accessibles dels allotjaments dels edificis existents, actes i esdeveniments públics, etc.

Si necessiteu més informació podeu trucar al Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA (Tel. 973.24.88.58). Us informarem de qualsevol novetat que es produeixi al respecte.