Hostaleria de Lleida està formant 60 persones més en cuina

Des de desembre de 2014 i fins a 31 d’ octubre de 2015 les instal·lacions homologades en cuina que Hostaleria de Lleida te al carrer Segrià, 35, estan amb màxima ocupació.

Aquestes darreres convocatòries han atorgat, del Plan Nacional un curs d’ Operaciones Bàsicas de Cocina ( 350 hores ) i un curs de Cocina ( 810 hores ) i del Pla Autonòmic el mateix, un curs d’ Operacions Bàsiques de Cuina i un curs de Cuina.

Això es tradueix en que es podran incorporar al mercat laboral 60 persones amb acreditacions de professionalitats en l’ àrea e cuina.

Els primers 15 alumnes, realitzaran ja les seves pràctiques durant el mes de d’ abril i maig . El proper mes de juliol faran les pràctiques 30 alumnes més i la resta al mes d’ octubre.

Hostaleria de Lleida vol aconseguir que el flux d’ entrada de persones amb formació al sector sigui el més fluït possible reconvertint persones d’ altres sectors d’ activitat que ara es troben en situació d’ atur i oferint-los un ofici.

Actualment el grau d’ inserció d’ Hostaleria de Lleida és del 73,68% i volem continuar en aquesta línia durant el 2015.