Hisenda recorda que és obligatori comunicar les alteracions dels immobles al cadastre

El Ministeri d’Hisenda ha recordat, en una nota de premsa, que el Cadastre ha de procurar que la descripció dels béns immobles correspongui a la realitat i que la incorporació dels immobles i les alteracions de les seves característiques és “obligatòria”.

Hisenda recorda que el Cadastre és un registre administratiu obligatori en el qual es descriuen els béns immobles urbans, rústics i de característiques especials de tot el territori nacional, excepte el País Basc i Navarra.

Amb el procediment de regularització cadastral que està portant a terme, Hisenda assegura que no pretén modificar el valor cadastral dels béns declarats, sinó que vol incorporar al Cadastre els immobles i les variacions que no figurin en el mateix i, que suposin un frau fiscal immobiliari si no coincideix la descripció de l’immoble.

L’objectiu és detectar immobles no declarats que estan gaudint dels serveis públics municipals a costa dels titulars correctament declarats.

Segons el Ministeri d’Hisenda, els immobles no declarats gaudeixen dels mateixos serveis públics de les entitats locals que la resta d’immobles declarats, de manera que és just que s’incorporin al Cadastre per contribuir al sosteniment d’aquests serveis.

A aquests immobles que sorgeixin, se’ls assignarà un valor cadastral i una data d’efectes d’aquests valors, informació que s’inclourà al padró immobiliari del municipi i servirà per a la gestió immobiliària dels ajuntaments respecte de les obligacions per Impost de Béns immobles d’exercicis futurs i de passats no prescrits.

Aquest fet, pot permetre fins i tot als ajuntaments rebaixar els tipus de gravamen que apliquen a la majoria dels veïns per ser més gran el nombre de contribuents.

D’altra banda, recorda que una construcció o reforma que no s’hagi declarat al Cadastre no vol dir que sigui il•legal o legal i, que el pla de regularització cadastral no sanciona les obres il•legals, ja que això és competència de les autoritats municipals i autonòmiques.

A més, el pla s’autofinança, ja que s’ha establert una taxa de 60 € per immoble objecte de regularització que ha d’abonar el seu titular i que té per objecte finançar el desenvolupament del mateix pla.

Font: Europa Press 03/11/2014