Hisenda ens visita…

Persecució del frau

Tal com us vam avançar fa uns mesos, l’Agència Tributària està duent a terme una campanya d’avisos a establiments d’hostaleria en què posa de manifest les dades de què disposa, per avaluar si aquestes empreses estan declarant tots els ingressos que generen.

Recentment s’està incrementant el número d’establiments que reben la personació d’un agent tributari que demana una sèrie de dades com ara:

 • Mitjans de cobrament dels ingressos
 • Percentatge de cobraments en targeta
 • Número de datàfons instal·lats i informació dels mateixos
 • Informació sobre les caixes registradores i TPV (marca, software, etc.)
 • Últim tiquet generat
 • Import d’efectiu a la caixa registradora
 • Import de les vendes de l’últim mes

Totes aquestes dades les ha de proporcionar el titular de l’activitat o l’administrador de l’empresa i, en cas de no ser-hi present, el personal l‘ha de posar en contacte amb l’inspector.

Aquestes visites no suposen l’obertura d’un procediment d’inspecció o revisió tributària, sinó que se centren en la recollida de dades. Ara bé, en aquells casos en què les dades obtingudes difereixin de les ràtios mitjanes del sector o suposin algun indici de frau, poden donar lloc a l’obertura d’un procediment de comprovació tributària.

En aquest cas, per exemple, es podria demanar justificar els mitjans de cobrament de les vendes, ja sigui en targeta, efectiu o altres mitjans; i la confrontació amb els ingressos en efectiu als comptes bancaris.

El que vindrà…

L’Agència Tributària posarà en marxa noves eines per a la persecució del frau emmarcades en el Pla Estratègic 2019-2022, de les quals us podem avançar:

 • Esborrany d’IVA i informe de dades fiscals en l’Impost de Societats similar al de l’IRPF.
 • Més i millor assistència virtual al contribuent.
 • Major control a l’economia submergida i detecció automàtica de conductes de risc, tant pel que fa a l’IVA com als grans patrimonis.
 • Aprofitament de l’efecte induit de les inspeccions, pel qual contribuents que han estat sotmesos a inspecció, augmenten els ingressos declarats en exercicis posteriors.
 • Elaboració d’un codi de principis i conducta de l’Agència Tributària d’acord amb les recomanacions internacionals, així com un protocol de denúncia de males praxis.

Per a un assessorament més detallat al respecte, no dubteu a contactar amb el nostre Departament Fiscal a través del telèfon 973 24 88 58.