Hisenda avisa, per ara…

Recentment l’Agència Tributària ha endegat una campanya d’avisos a establiments d’hostaleria en què posa de manifest les dades de què disposa, per avaluar si aquestes empreses estan declarant tots els ingressos que generen.

En alguns casos, a més de rebre una notificació telemàtica, els agents tributaris es personen a l’establiment per tal d’obtenir les dades de primera mà i, se centren bàsicament en els mitjans de cobrament dels ingressos de caixa, sigui amb targeta o efectiu.

Tal com us anunciàvem en articles anteriors, any rere any, l’Administració disposa de més dades sobre nosaltres i, per tant, li és molt més fàcil obtenir informació amb utilitat fiscal. D’aquesta manera, encreuen dades obtingudes a partir de diferents fonts com ara les remeses de TPV, els ingressos en efectiu als comptes corrents, les operacions anuals superiors als 3.005,06 euros declarades al model 347, etc.

Amb aquestes notificacions, a més, comunica la comparació dels indicadors analitzats al nostre negoci respecte els indicadors estàndard del sector, d’acord amb el tipus d’activitat i la zona geogràfica.

Doncs bé, tot i que l’abast d’aquestes comunicacions és només informatiu, és important tenir-les en compte sobretot de cara a verificar que les ràtios que presenta el nostre negoci estan dins dels paràmetres que Hisenda considera correctes. Això és el mateix que dir que el nostre negoci presenta un risc fiscal baix, de manera que és menys probable que rebi una inspecció tributària per incongruències entre les dades declarades i, els indicis que obté l’Administració a partir d’altres fonts d’informació, amb les consegüents sancions econòmiques.

Per conèixer el risc fiscal del vostre negoci comparant-ne els indicadors amb els que utilitza l’Agència Tributària, podeu contactar amb el nostre Departament Fiscal a través del 973 248 858.