Què fer amb la piscina una vegada s’ha acabat la temporada

Una element important a tenir en compte una vegada acabada la temporada d’estiu és la piscina. Encara que no hagi de ser utilitzada durant uns mesos, és bo que pugui tenir un manteniment que garanteixi la futura posada en marxa amb les millors condicions. Aquest manteniment es denomina ” hibernacio piscina ”  i que consisteix en:

  • Evitar que s’esquerdin i els malmeti l’estructura i les juntes, deixant l’aigua a les piscines
  • Tractar per evitar creixement d’algues i incrustacions de calç a les parets de la piscina.
  • Protegir motors, canonades i circuits d’aigua de les gelades
  • Mantenir en bon estat, elèctrodes i bombes dosificadores de clor.
  • En definitiva, facilitar la posta a punt per la temporada vinent.

Laiccona Sl , és una empresa col·laboradora d’Hostaleria de Lleida en àmbits com la higiene alimentària, el control de legionel·la i el tractament i manteniment de piscines entre d’altres que us ofereix a tots el associats d’ Hostaleria de Lleida i Càmpings de Lleida un preu especial per aquests serveis.

 

hibernacio piscina