Heu rebut aquesta carta de l’Agència Tributària de Catalunya?

En les darreres setmanes l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha estat enviant comunicacions a moltes empreses en què s’informa de l’obligació de rebre les seves notificacions per via telemàtica.

A la carta també s’indica que d’acord amb les dades de què disposa l’Agència, el receptor està subjecte al nou Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica aprovat per la llei 16/2017 del canvi climàtic, que va ser modificada per la llei 9/2019.La primera liquidació d’aquest nou impost serà la corresponent a l’exercici 2019 per a alguns vehicles i, es liquidarà de l’1 al 20 de novembre de 2020. Cal destacar que la mateixa llei preveu una bonificació d’un 2% per a aquells subjectes passius que sense estar-hi obligats optin per rebre les notificacions electròniques i, que a més, domiciliïn el pagament d’aquest.

Recordem que des de mitjans de 2019 totes les empreses, tant societats com empresaris individuals, estan obligades a relacionar-se i a rebre les notificacions de la Generalitat per via electrònica, tot i que certs tràmits encara no es troben en ple funcionament.

Ara l’ATC ha posat en funcionament un formulari a través del qual es pot indicar una adreça de correu electrònic i un número de mòbil on rebre futurs avisos de posada a disposició de notificacions a la seu electrònica de la Generalitat. No obstant això, també recorda que la no recepció d’aquests avisos no afecta la validesa de les notificacions.

No cal dir que és recomanable que tothom qui ja estigui obligat a rebre les notificacions per via telemàtica comuniqui tant l’adreça electrònica com el número de mòbil on rebre els avisos per a garantir que rebem totes les notificacions correctament.

D’altra banda, si no hi esteu obligats, cal ser conscients que el fet d’indicar un mail i un mòbil on rebre els avisos, suposa que opteu exclusivament per la notificació telemàtica de l’ATC.

Estigueu atents al butlletí de notícies on us anirem informant sobre tots els detalls respecte del nou impost i de qualsevol novetat normativa.

Notícia Relacionada

Gestionem la recepció de notificacions electròniques de la teva empresa