Gaudir de l’oci amb responsabilitat

La responsabilitat i el sentit comú no estant de moda, però practicar-ho amb l’oci, és la millor opció per gaudir-ne de per vida. L’oci forma part de la nostra cultura, i no practicar-lo amb responsabilitat comporta riscos prou importants com per tenir-ho en compte.

És el que preten la campanya de cap d’any de les nits Q de Lleida.

El nostre sector està encantat en difondre aquest missatge a la societat, en una nit en la qual surt molta més gent i d’altres generacions del que surt habitualment.

FotoNitsQCapdany600px

Els missatges són:

 • Consum d’alcohol amb responsabilitat
 • No a les drogues
 • Respectar el descans dels veïns
 • Ús del transport públic.

Compromisos dels establiments que hi participen:

 • Vetllar pel compliment de la normativa en relació a les promocions d’alcohol i vetllar per tal que la dispensació de beguda alcohòlica s’ajusti als criteris de distribució responsable (Article 15. 2 i 3 de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència). No realitzar promocions encobertes de begudes alcohòliques. A tal efecte el local farà arribar a l’Ajuntament la seva publicitat sobre la festa de Cap d’any.
 • Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de venda i subministrament de qualsevol tipus de beguda alcohòlica als/les menors de divuit anys.
 • Assegurar l’accés a aigua fresca als usuaris i usuàries que ho requereixin, sota criteris de prevenció i reducció de riscos.
 • Facilitar ALS CLIENTS/ES:

• Materials informatius sobre prevenció de riscos en relació a drogues, sexualitat i conducció.
• Preservatius.
• Informació detallada del transport públic més proper afavorint l’ús d’aquest amb la finalitat d’evitar situacions de risc en la conducció.

Aquests materials seran facilitats a cada local d’oci nocturn per l’Ajuntament de Lleida:

 • No permetre treure begudes al carrer.
 • Vetllar per mantenir un entorn segur dins el propi local i, amb especial cura, de l’espai afí (aforament, ventilació, clima, nivell de so, ocupació vorera,…).
 • Vetllar per mantenir un bon clima de convivència veïnal i afavorir una nit de respecte i convivència cívica en l’espai públic.