Formació gratuïta en primers auxilis a clients de prevenció de Previntegralgroup

PrevintegralGroup és l’empresa que des de la Federació d’Hostaleria tenim signat un conveni en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. Tots els que tingueu contractats aquest servei, disposeu d’un calendari de formacions gratuïtes de primers auxilis, per tal d’acomplir l’article 19 de la LPRL, que obliga a les empreses a impartir formació a tots els seus treballadors per compte d’altri des del moment que els han contractat, independentment de la modalitat o duració del contracte de treball.

Aquestes sessions de formació seran impartides per personal sanitari.

Formació presencial de 2 hores de durada:

04/04/2019, de 16:00 a 18:00h, MOLLERUSSA (Av. La Pau, 53)
25/04/2019, de 16:00 a 18:00h, BINÉFAR (C/ San Quílez, 10)
09/05/2019, de 16:00 a 18:00h, IGUALADA (Passeig Verdaguer, 36)
16/05/2019, de 16:00 a 18:00h, LLEIDA (C/ Llorenç Agustí Claveria, 105, planta 2. Edifici Entrevies)
13/06/2019, de 16:00 a 18:00h, TREMP (Pl. Capdevila, 18)
20/06/2019, de 16:00 a 18:00h, MANRESA (Av. dels Dolors, 34)
27/06/2019, de 16:00 a 18:00h, LA SEU D’URGELL (C/ Joaquim Viola, 39)

Per inscripcions o consultes, contacteu amb el vostre tècnic de prevenció o trucant l’oficina corresponent

INFOGRAFIA PRIMERS AUXILIS