Filtres d’aigua

Els filtres d’aigua s’han imposat al nostre negoci. Pensem que és bo recordar i actualitzar l’article que vàrem fer el 2015.

Hem de tenir present que la qualitat d’aigua de boca de tota la província, en general, és excel·lent, sols en alguns casos reduïts es presenta aigua dura amb alta presència de calç.

Tenint en compte aquest paràmetre, el filtre ideal per la majoria, seria el de carboni, que elimina el clor de l’aigua. Hem de ser conscients però que com a resultat de l’aplicació del filtre des que protegim sanitàriament l’aigua tractada, per tant, ha de ser de consum immediat. Si posterior al filtratge la dipositem en un dipòsit i després la servim, us podeu plantejar de fer una desinfecció per ultraviolats, abans de servir, per garantir la desinfecció. Els filtres d’osmosi solen ser massa efectius, ja que també retenen minerals que poden ser bons pel consum humà, i per la gran majoria de municipis de Lleida són innecessaris.

Un altre punt a tenir en compte són les botelles contenidores que servim l’aigua. Aquestes s’han de mantenir netes i desinfectades. Tenint en compte que no sol ser fàcil, heu de tenir en compte les freqüències de neteja i acurar el sistema de desinfecció per evitar algun ensurt.

Heu de tenir en compte que qualsevol manipulació ( filtratge o tractament ) de l’aigua de l’aixeta, el resultat passarà a ser responsabilitat vostra, el qual implica una cura extrema en els manteniments i en la manipulació de l’aigua de consum. Recordar que aquest tractament no us eximeix dels autocontrols.

És molt important el manteniment dels filtres, especialment amb els que teniu sistema d’osmosi.

Ja en fèiem menció, però recordar que contínuament detectem sistemes abusius en els contractes de finançament dels equips, generalment rènting. No tingueu cap problema en enviar una còpia del contracte al nostre servei jurídic perquè hi doni un cop d’ull, no us costarà res.

També com a recomanació, podeu trucar-nos per saber la qualitat de l’aigua del vostre municipi, i si voleu contrastar la qualitat del sistema de filtratge, o la que teniu a la xarxa, podeu encarregar una anàlisi d’aigua, als laboratoris que treballem habitualment (tenen un cost de 15 € cada anàlisi, si porteu la mostra a Laiccona. Pregunteu com ho heu de fer)

Recentment també s’ha presentat una proposta al parlament català per tal que el nostre sector hagi de dispensar l’aigua de l’aixeta de forma gratuïta, com ja existeix en alguna comunitat espanyola. De moment no ha prosperat. Per tant tot i que ens consta que la gran majoria d’establiments, no cobra l’aigua de l’aixeta, actualment, si tenim dret a cobrar-la.

Per introduir-nos en el món de l’aigua, hem de saber que no podem comparar la qualitat d’una aigua d’aixeta filtrada, amb una aigua mineral natural. També hem de dir que no totes les aigües envasades són aigües minerals naturals.

Tipus d’aigües envasades

  1. Aigües minerals naturals: són aigües microbiològicament sanes que tenen l’origen en un estrat o jaciment subterrani, que brollen d’una deu o poden ser captades artificialment mitjançant sondeig, pou o galeries. Es distingeixen per la naturalesa intrínseca –caracteritzada pel contingut en minerals i oligoelements–, la constància química i la puresa original.
  2. Aigües de deu: són les d’origen subterrani que emergeixen espontàniament a la superfície de la terra o que es capten mitjançant treballs específics per obtenir-les, fet que conserva intactes les característiques naturals de puresa i que permet consumir-les, ja que l’origen subterrani de l’aqüífer evita qualsevol contaminació.
  3. Aigües preparades: són aigües de qualsevol mena de procedència que han estat sotmeses a tractaments fisicoquímics autoritzats (osmosis, ozó, llum ultraviolada…) necessaris perquè reuneixin característiques de potabilitat. Es divideixen en:

Potables preparades: de qualsevol procedència, subterrània o superficial, que s’han tractat per ser potables, amb la qual cosa perden la denominació d’aigua de deu o d’aigua mineral natural.

D’abastament públic, preparades: és aigua de xarxa pública que ha estat tractada; aquestes últimes són diferents de les aigües de consum públic envasades, ja que són aigües de la xarxa pública que en situació d’emergència o insuficiències accidentals d’aigua han estat embotellades de manera puntual per ser distribuïdes entre els ciutadans.

Les aigües minerals envasades tenen una composició mineral característica que pot tenir propietats o beneficis per a la salut. Us adjuntem un informe on es detalla i amplia més aspectes de les aigües envasades, elaborat per la Generalitat de Catalunya.

Annex 1 Informe comparativa dels tres tipus de filtres per Laiccona
Annex 2 Informe funcionament filtre osmosi invertida per Laiccona
Annex 3 Informe funcionament filtre ultraviolats per Laiccona
Annex 4 Informe com interpretar les demostracions pràctiques
Annex 5 Informe aigües envasades elaborat per la Generalitat de Catalunya