Expedició de certificat de treball presencial

La CEHE (Confederación Empresarial de Hostelería de España) a la qual HOSTALERIA DE LLEIDA està afiliada, ens ha informat que des de diversos àmbits que les Forces i Cossos de Seguretat estan sol·licitant que les persones treballadores acreditin que es dirigeixen als seus centres de treball. Amb independència de les gestions que està realitzant la CEHE amb el Govern d’Espanya, referents a aquest tema, i mentrestant donin fruit dites gestions, estimem convenient que les empreses procediu com us indiquem a continuació:

Per tal de facilitar als treballadors que puguin acudir als seus centres de treball, quan així s’hagi establert per l’empresa, i donar compliment a allò requerit per les Forces i Cossos de Seguretat, s’estima convenient que les empreses expedeixin als seus treballadors, el més aviat, un certificat que acrediti que continuen prestant els seus serveis de forma presencial en els seus respectius centres de treball, amb indicació expressa de les dades identificatives del treballador, de l’empresa i del seu centre de treball, així com la ubicació d’aquest.

Model de certificat de treball presencial (en català)

Modelo de certificado de trabajo presencial (en castellano)

HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició per resoldre els dubtes que tingueu, trucant al tel. 973.24.88.58.