Estancament amb les contractacions

Aquest estiu les dades d’afiliació de la Seguretat Social i d’ocupació de l’INE, confirmen un estancament al nostre sector i a Lleida.

Tal com podreu apreciar, les dades de contractació s’han estancat al Juliol i a l’Agost, comparat amb els mateixos mesos de l’any anterior. S’ha de dir que eren xifres rècord, i que trenquem una tònica de creixement irregular des del 2013. El mes d’agost sols han baixat afiliació dues províncies a Espanya, Lleida i Àlaba. La mitja de creixement espanyola ha estat del 3,1%.

Per analitzar l’ocupació, tenim les dades del Juliol de l’INE i les pròpies. S’observa que els hotels i els càmpings han tingut comportaments molt diferents. Els hotels un bon comportament, i especialment si es compara amb la resta d’oferta espanyola, que inclús ha baixat ocupacions, després d’anys d’increments. Els càmpings hem d’analitzar millor les dades i esperar a les dades definitives del 2017.

Ine – provisional juliol 2018

Ja es va anunciar que aquest any la regularització comercial de destinacions mediterrànies que estaven fora de mercat bàsicament pel tema seguretat, es preveia una caiguda en l’ocupació. La bona notícia és que a pesar de la caiguda de turistes, s’han incrementat els ingressos, a causa d’una despesa per turista més elevada, (teòricament el millor escenari, menys i més qualitat).

Lleida s’ha mantingut una mica al marge d’aquesta tònica, especialment les pernoctacions dels hotels, amb un creixement del 3,5% de mitja, i un 8% els estrangers, respecte de l’any anterior.

Aquestes dades també coincideixen amb les de l’atur, que amb els resultats de l’agost, es tanquen quatre mesos seguits d’augments de percentatge d’atur interanuals. Ha estat l’única província de l’estat que ha augmentat el percentatge interanual a l’agost.

Documentació Relacionada
Dades Ine Provisional Juliol- Agost 2018