Estadística de contractació de treballadors

En el quadre s’observa que continuem creixent amb treballadors, per sota la mitja espanyola (3,7%), però per sobre la catalana (2,7%), i que aquest octubre s’ha pràcticament igualat el creixement.

Els millors índexs de creixement els té Andalusia (4,4%) i Navarra (4,3%). Catalunya es queda amb el 2,7% arrossegat per Barcelona (2,5%).

Els autònoms continuen minvant.