Es publica l’ordre de tancament dels hotels

Ahir nit es va publicar finalment ordre de tancament hotels en el termini de set dies com a màxim en el cas de tenir clients, o en el moment que ens quedem sense.

Preveu poder fer manteniments, durant el tancament.

Amb excepció d’establiments d’allotjament turístic de llarga estada i de temporada: queda permesa l’obertura dels establiments que alberguin clients que, en el moment de declaració de l’estat d’alarma, es trobin allotjats de manera estable i de temporada, sempre que els seus ocupants comptin amb les infraestructures, en els seus propis espais habitacionals, per a poder dur a terme les activitats de primera necessitat. No podran admetre nous clients fins que finalitzi la suspensió

No tenim data de re inici d’activitat, però recomanem no agafeu reserves fins a mitjans de maig, us anirem informant.

Estem treballant per veure com podem col·laborar amb les autoritats sanitàries

Tota la informació actualitzada a www.hostaler.org i a www.horecalleda.es avui presentem un espai d’ajuts per aquest tema.

Document relacionat
Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19