Es prorroguen els límits excloents de mòduls pel 2020?

Malgrat que recentment ha aparegut en algun mitjà de comunicació que ja ha sigut aprovada la pròrroga als actuals límits excloents del règim de mòduls per l’any 2020, el cert és que en realitat aquesta mesura encara està pendent de tramitació.

Com ha passat en els darrers anys, la pròrroga dels límits vigents es preveu que es dugui a terme mitjançant un Reial Decret Llei a finals del mes de desembre juntament amb altres normes. En ser una mesura regulada per una norma amb rang de llei, la modificació de la mateixa també s’ha de produir mitjançant una llei i, a causa de la situació política actual, s’hauria de tramitar pel procediment de Reial Decret Llei, amb la posterior ratificació parlamentària.

El que sí que s’ha publicat al BOE del dia 30 de novembre de 2019 és l’Ordre Ministerial HAC/1164/2019, de 22 de novembre per la qual es mantenen de cara al 2020 els índex o mòduls aplicables a les diferents activitats.

Cal recordar que arran de la reforma fiscal de 2015, es va modificar la Llei de l’IRPF de tal manera que quedessin exclosos del règim de mòduls aquells autònoms les vendes o despeses dels quals superessin els 150.000€ l’any immediatament anterior. Per la qual cosa, molts autònoms, especialment del sector del transport i de l’hostaleria, en quedarien forçosament exclosos i passarien a tributar pel règim d’estimació directa simplificada, és a dir, pels ingressos i despeses reals.

Per tant, si finalment s’aprova la pròrroga als límits actuals de 250.000€ de compres i ingressos, exclòs l’IVA; us n’informarem puntualment.

Des d’Hostaleria de Lleida vetllem perquè sempre estigueu informats de totes les novetats i d’aquelles qüestions que us afecten més d’aprop. Així doncs, si us sorgeix qualsevol dubte al respecte no dubteu en contactar amb nosaltres a través del 973 24 88 58.