Es prorroga el conveni d’hostaleria de la província de Lleida fins a juny de 2021

A finals de juny va vèncer el termini del conveni laboral. Es va ajornar la constitució de la taula pel setembre.

Vista l’excepcionalitat de la situació actual, s’ha pactat de fer un parèntesi d’un any, acordant establir el mateix text i les mateixes taules salarials del 2020 fins al 30/06/2021. Al període de gener 2021 a juny 2021, les taules salarials se li aplicaran els augments que correspongui en la propera negociació.

Ho considerem una bona notícia i ofereix un marc de seguretat dins la incertesa generalitzada que genera la pandèmia. Gràcies a l’exercici de responsabilitat dels dos sindicats, UGT i CCOO.

Ara manca els tràmits finals.