Es prorroga 15 dies la prohibició de reunions de més de 6 persones i la limitació a 6 persones de les taules a l’hostaleria

S’ha publicat al DOGC del dia 9/10/2020 la Resolució SLT/2480/2020, de 8 d’octubre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

La principal mesura d’aquesta nova Resolució, que entra en vigor el mateix divendres 9/10/2020, és la pròrroga durant 15 dies de la prohibició de les trobades i reunions de més de 6 persones.

Pel que fa al sector de l’hostaleria i la restauració, es prorroga durant quinze dies més la limitació a 6 del nombre de persones que poden ocupar una taula, tant en espais interiors com en terrasses, sens perjudici del compliment de les distàncies mínimes entre taules o grups de taules, que estableixin les resolucions de les autoritats sanitàries (garantir una distancia mínima entre taules o agrupacions de taules, d’1,5 metres).

Per tant, la prohibició de reunions de més de 6 persones a tot Catalunya, no impedeix als restaurants l’organització de banquets de bodes i de celebracions similars, sempre que es respecti la limitació vigent d’un màxim de 6 persones per taula o agrupació d’aquestes, i es garanteixi la distància entre taules d’1,5 metres.

Cal recordar també que els restaurants que organitzen banquets de bodes i d’altres celebracions similars també han de complir les restriccions d’aforament que estiguin en vigor.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).