Es posa en funcionament el registre de preus d’habitatges d’ús turístic

Us informem que ja està operativa, al web de la Generalitat de Catalunya, la declaració de preus i serveis online per a Habitatges d’Ús Turístic.

En aquest sentit, el Departament d’Empresa i Ocupació, ens ha comunicat que començaran a enviar el número d’inscripció i les instruccions per a què cada empresa o persona propietària formalitzi les dades dels serveis i apareguin a la guia online d’establiments turístics.

El text que rebreu serà el següent:

L’Ajuntament del vostre municipi ha comunicat a la Direcció General de Turisme que en l’adreça que figura en l’encapçalament d’aquest escrit exploteu un habitatge d’ús turístic i que aquest disposa de la preceptiva habilitació.

D’acord amb l’article 67 j) de la Llei 13/2002, de turisme de Catalunya, aquest establiment ha estat inscrit al Registre de Turisme de Catalunya amb el número de signatura HUT-0000000, i per tant, apareixerà a la guia d’establiments turístics del web de la Generalitat.

En cas que desitgeu ampliar les dades sobre el vostre habitatge podeu:

  • Emplenar aquest formulari
    • Usuari: és el número de signatura que teniu assignat en el RTC.
    • Contrasenya: NIF del titular que consta inscrit al RTC.
  • Enviar una fotografia, en format .jpg, a la bústia de correu registredeturisme.emo@gencat.cat, identificada amb el número d’inscripció de l’habitatge