Es constitueix la mesa negociadora del I Conveni col·lectiu laboral de Hosteleria de Lleida i Província

Catalunya era l’única Comunitat Autònoma d’Espanya que tenia un conveni d’àmbit autonòmic al nostre sector. La resta són tots convenis provincials.

Desprès de tot un procés negociador i producte de la cada vegada més distant realitat econòmica turística entre la província de Lleida i Barcelona, avui la dècima ciutat més visitada del món, i tota la costa catalana, la primera destinació vacacional d’europa, s’ha constituït la mesa negociadora amb la finalitat de redactar un conveni més pròxim a les nostres necessitats.

S’ha establert ya  un calendari de reunions .