Entrega d’Orles 2013 a l’Escola de la Caparrella

El passat 6 de juny va ser l’entrega d’orles del curs escolar 2012/13 de l’Escola d’ Hoteleria de la Caparrella. 35 alumnes, han acabat aquest curs.

L’escola en aquest moment compta amb 250 alumnes, que fan les especialitats de Cuina, Sala i Pastisseria.

Cada vegada els alumnes d’aquesta escola comptem amb més reconeixement de la seva professionalitat per part de les empreses.

EntregaOrlesEscolaret