Entrada en vigor de la nova normativa estatal de piscines

Aquest dimecres 11/12/2013 entra en vigor el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas i que afectarà a les piscines que hi ha en els establiments d’allotjament turístic com hotels i càmpings.

La legislació vigent a nivell nacional és de l’any 1960 i 1961, per la qual cosa es feia convenient i necessària aquesta norma per actualitzar la legislació bàsica de l’Estat en matèria de criteris sanitaris, als avanços científics i tècnics basats en els criteris de l’Organització Mundial de la Salut, per a tenir controlats nous riscos derivats de l’ús d’aquestes instal·lacions.

Però no solament haurà de ser adequada la qualitat de l’aigua sinó també la qualitat de l’aire en piscines cobertes, inclosos centres d’hidromassatge i piscines terapèutiques, per la qual cosa es fixen una sèrie de paràmetres bàsics operacionals que serveixin al titular de la piscina per tenir una correcta qualitat de l’aire que no produeixi riscos per a la salut.

A més, el públic haurà de rebre informació suficient i oportuna sobre la qualitat de l’aigua de la piscina, les mesures correctores i preventives, així com tots aquells aspectes que afecten a situacions d’incidències i que poden implicar un risc per a la salut dels usuaris o que siguin del seu interès.

Els objectius específics de la norma són:

1. Conèixer la qualitat de l’aigua en els vasos de les piscines.

2. Conèixer les incidències (ofegaments, lesiones medul·lars, electrocució, cremades, fractures, intoxicacions químiques, brots infecciosos, etc.) que es poden donar per l’ús d’aquestes instal·lacions de cara a elaborar i actualitzar polítiques de protecció en aquesta matèria.

3. Garantir una qualitat de l’aigua de les piscines i una qualitat de l’aire de les instal·lacions cobertes sense riscos per a la salut.

4. Harmonitzar les normatives autonòmiques en una norma bàsica nacional.

Com Catalunya també té competències en matèria de Sanitat, també és d’aplicació allò que disposa la normativa catalana, que és el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, modificat pel Decret 177/2000 i el Decret 165/2001, però sempre en tot allò que no contradigui al RD esmentat.

Des del Departament de Salut de la Generalitat ens han informat que hi ha algunes diferències en quant als paràmetres de control de qualitat de l’aigua i de l’aire de les piscines. Com a criteri general, s’aplicarà la norma estatal en quant a paràmetres i freqüència de control, i per als paràmetres addicionals que estableix el nostre Decret la freqüència de control es realitzarà en funció de l’avaluació i gestió del risc de la piscina.

Pel que fa a la presència de socorristes, el Departament de Salut també ens ha informat que la nova normativa estatal no regula aquest tema, i continua vigent el que estableix el Decret 165/2001, al respecte. Així mateix, el Departament de Salut ens han informat que està pendent una normativa nacional del Ministeri de Sanitat sobre seguretat a platges i piscines, que parlarà dels socorristes, i que segurament atenuarà les exigencies actuals a Catalunya.

Estem esperant les pautes i recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria. Us continuarem informant.

Teniu tota la normativa a www.hostaldata.com