Enquesta per la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació de Vianants a la ciutat de Lleida

L’Ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles al municipi de Lleida, aprovada l’any 2012, regula la circulació de vianants, de vehicles i d’animals per les vies i terrenys d’ús públic aptes per a la circulació tant urbans com interurbans del municipi de Lleida, inclosos els de les EMD de Sucs i Raïmat, de les vies i terrenys que siguin d’ús comú i subsidiàriament, dels titulars de les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per una col·lectivitat indeterminada d’usuaris en el marc de les normes autonòmiques i estatals i de les directives europees d’aplicació. (Publicada al BOP de Lleida núm. 30 de 01/03/2012).

La proliferació de circulació dels vehicles de mobilitat personal va motivar l’any 2019 la modificació de l’article 59 per adequar la normativa en lo referent a la circulació d’aquests vehicles i també de bicicletes, patins, monopatins, i cicles de més de dues rodes

L’Ajuntament de Lleida ens ha fet arribar un  comunicat per tal que participem en la modificació de L’Ordenança Municipal de Circulació de Viananats i de Vehicles al Municipi de Lleida. Actualment s’està revisant l’article 29 relatiu a la reducció de la velocitat a 30 km/h als carrers de la ciutat, mantenint els 50 km/h en les vies principals amb excepcions també a altres límits interiors.

Us demanem que contesteu aquesta petita enquesta i  ens digueu que en penseu, si esteu a favor o en contra d’aquest canvi per tal de fer-los arribar la nostra opinió.

Document Relacionat
Proposta del nou Article 29 de l’Ordenança Municipal de Circulació de Vianants i Vehicles.

Esteu d'acord amb la modificació del límit de velocitat a la ciutat de Lleida a 30 km/h exceptuant les vies principals que serà de 50 km/h?

View Results

Loading ... Loading ...