Els recursos humans al nostre sector i a Lleida

Després d’aquest nadal, s’han disparat les alertes a la Vall d’Aran. Es busquen cuiners. No és un tema nou, ni sols exclusiu de la Vall d’Aran.

És cert que aquest desembre s’ha treballat molt, vàrem començar amb un bon pont de la constitució, amb neu, i després el nadal que per la distribució de les festes ha tingut tres punts d’inflexió en lloc dels dos habituals, el que ha provocat més rotació, més gent i lògicament més feina per tots. A la plana és molt intens per les celebracions d’empresa i familiars. No és un tema nou.

Realitats de les adversitats

El sector té diverses dificultats, no podem oferir feina estable durant tot l’any, això és així, però és sols per aproximadament un 15 % dels llocs de treball de totes les comarques.

Avui oferim feina a una mitja de 10.000 persones. A les èpoques baixes novembre, abril, 9.000, i a les altes unes  10.500.

Treballem més intensament els caps de setmana i festius en general, però no sempre és així.

Treballem amb horaris no habituals. Els caps de setmana, festius i si l’establiment treballa els sopars a les nits.

Tenim jornades irregulars, en funció de la feina.

Reconeixent aquesta situació, també podem posar sobre la taula els aspectes positius.

Treballem amb persones, companys, clients i proveïdors. Treballem amb bones condicions, i potencialment amb un bon clima, els clients vénen a passar una bona estona, en entorns agradables.

El sector de l’hostaleria, té un excel·lent futur. Estem dins de l’oci, i en general cada vegada tenim i tindrem més temps d’oci i més pressupost per l’oci. Aquesta realitat no garanteix la viabilitat del nostre negoci. Ens haurem d’adaptar contínuament a les necessitats de la demanda.

Necessitarem persones per atendre els nostres negocis, segurament podrem i haurem d’automatitzar processos de treball, però continuarem requerint col·laboradors.

Avui a Lleida, tenim xifres rècord de contractació de persones, i també tenim xifres altes d’atur. I no trobem persones, i menys mínimament preparades per treballar. No som exclusius, altres sectors també tenen el mateix problema.

Que està passant?

Nosaltres com a col·lectiu preocupat per aquesta situació, pensem que si volem resultats diferents, hem de fer coses col·lectivament i estratègicament diferents a les que venim fen.

Que hem fet com a Federació?

  • Vàrem posar en marxa una aula formativa, l’any 1996. Executem formació amb certificat de professionalitat de Cuina (810 hores) i, Operacions Bàsiques de Cuina (350 h), avui com a únic centre de Lleida. S’està formant uns 45 alumnes a l’any entre les dues certificacions.
  • Vàrem iniciar una borsa de treball i l’any 2005, per exemple, vàrem col·locar a unes 700 persones, que era el que s’anava cobrint cada any. Ho vàrem deixar de fer perquè era deficitari. Les empreses no volien pagar en aquell moment 35 € per col·locació, l’administració tampoc ho va entendre. D’aquella acció avui queda l’alta al registre nacional d’Agències de Col·locació, i la possibilitat d’entrar els currículums per correu electrònic al web d’Hostaleria de Lleida.
  • Hem fet un parell de jornades, als anys 2007 i 2009, titulades, perquè la gent no vol treballar a l’Hostaleria.
  • Hem proposat l’acció de jornada de portes obertes a l’escola, aquest any tercera edició, per presentar les empreses de Lleida per fer practiques a l’estiu.
  • Conveni amb empresa externa de selecció de persones.
  • Conveni amb dues universitats de prestigi per millorar la capacitació en gestió dels empresaris i empresàries del sector.
  • Xerrades en diferents entitats per donar a conèixer les oportunitats de feina al nostre sector: Ajuntament de Lleida ( joventut ) , IMO, Creu Roja…,
  • L’any 2014 vàrem fer una enquesta en la qual els que van contestar van confirmar les dificultats de contractació.
  • Un dels instruments reguladors del mercat laboral, és el conveni col·lectiu. Doncs nosaltres negociem el conveni laboral, i hem aconseguit conjuntament amb els sindicats de tenir un instrument útil que permet adaptar-se a la nostra realitat, per exemple amb la flexibilitat horària. No totes les províncies ho tenen, nosaltres ho hem treballat.

Està clar que no n’hi ha prou. L’estratègia ha de ser global, almenys d’un bon gruix de les empreses del sector.

El principal repte és que ens hem de mostrar un sector atractiu. Tenim moltes possibilitats, però no les hem de dinamitar.

L’altre gran repte és que hem de generar valor, guanyant marge empresarial, per poder compensar als nostres col·laboradors. Si volem professionals haurem de millorar les condicions en general, no sols les econòmiques. El que passa és que millorar les condicions sol incrementar els costos. L´única solució, millorar els marges, i / o incrementar la facturació.

Avui la gent jove valora molt el seu temps lliure. Aquest pensem que és un tema clau.

Aula de Formació Manel Martin

Situació actual

Quines condicions ofereixen les empreses avui? De vegades comprovem que no es compleix el conveni col·lectiu.

Molt poques, poquíssimes, empreses fan accions formatives pels seus treballadors, o ni tan sols faciliten o fomenten l’accés a accions formatives.

Coneixem molt poques empreses que tinguin un protocol de benvinguda al treballador. Com a exemples bàsics d’aplicació d’una política de recursos humans.

Tota la culpa tampoc és de les empreses, també tenim un bon gruix del col·lectiu de treballadors que són bons col·laboradors i altres que no. Els últims sempre solen ser els que fan més soroll. També tenim molta gent que prova el sector o ve de pas.

També tenim una figura clau, els càrrecs intermedis. No sempre tenen l’actitud que voldríem a la nostra empresa en vers als seus subalterns.
Davant la situació actual, veiem que la majoria no té cap estratègia per afrontar aquest estiu. Sobre la marxa.

Que us proposem.

La solució no vindrà de fora, l’haurem de treballar des de dins. Pensem que hem de provocar un canvi radical d’actitud empresarial respecte d’aquest problema, hem de ser proactius. Sabem que no serà fàcil, ni tenim cap solució salomònica.

Us proposem crear un taller de treball amb la finalitat de desenvolupar i consensuar polítiques de recursos humans col·lectives i efectives a les nostres petites empreses. T’animes a participar?

En aquest moment podem sol·licitar un ajut per formar persones per l’estiu ( formació bàsica ) però per fer-ho, necessitem compromís de contractació de les empreses. Estàs disposat a signar aquest document de compromís? Fes-nos-ho saber.

Aquest any també toca negociació del conveni col·lectiu, si teniu interès a participar en la comissió que tenim de seguiment, fes-nos-ho saber al correu aula@hostaler.org