Els habitatges d’ús turístic

Les últimes notícies sobre els habitatges turístics en l’àmbit de la UE, són els acords d’aquesta amb el principal operador, Airbnb, que s’hauran d’establir amb el que resta d’any.

  • Presentar el preu total de la reserva, incloent els càrrecs addicionals com la neteja i altres.
  • Identificar clarament si una oferta és realitzada per un amfitrió privat o per un professional, basat amb les garanties de protecció al consumidor que són diferents segons sigui un privat o un operador.
  • Informar els consumidors de quan es decideix rescindir un contracte o eliminar contingut, a més d’oferir als consumidors el dret a apel·lar i de compensar en el seu cas.
  • Reconèixer que els consumidors tenen dret a demandar a un amfitrió en cas de danys personals o altres i que tenen dret a iniciar un procediment contra Airbnb davant dels tribunals.

També des de la UE, s’està pendent de la demanda contra Airbnb a Barcelona, i dels canvis de normativa a Àustria, Grècia i París.

Es preveu que a finals d’aquest 2018 tanqui Wimbu, la competidora alemanya d’Airbnb.

Notícia relacionada
“Airbnb genera nómadas urbanos y vidas precarias”