Els crèdits i préstecs hipotecaris tributen de la mateixa manera

Quant es formalitza una hipoteca per adquirir un immoble (o quant es modifiquen les condicions), s’ha de tributar l’1% del capital garantitzat en concepte AJD (Imposts d’Actes Jurídics Documentats).

No obstant, algunes modificacions de les condicions no tributen per aquest impost, en concret:

  • Si es modifiquen tipus d’interés o el termini de devolució pactat inicialment
  • Per la subrogació del préstec d’un banc a un altre.

Fins ara Hisenda considerava que aquesta exenció sols era d’aplicació quant afectaven a préstecs hipotecaris, però no l’acceptava en el cas dels crèdits hipotecaris. Aquest criteri ha canviat i Hisenda reconèix que si aquestes modificacions es produeixen amb crèdits hipotecaris també es aplicable l’exenció del AJD.