Els càmpings amb el Conseller Calvet

L’Associació de Càmpings es va reunir el dissabte dia 18 amb el Conseller Damià Calvet a Prullans. Amb el motiu de l’estancament del conveni de col·laboració per solucionar els problemes administratius en relació amb la inundabilitat a la nostra demarcació.

L’associació va exposar la immobilitat de l’acord, després que nosaltres hem presentat 33 plans especials urbanístics, que tenim la prova pilot del SAPI a la zona d’Espot, amb el projecte redactat aprovat per l’ACA, però pendent de finançament.

Es va comprometre a donar un impuls, en les següents línies:

  • Al projecte pilot de SAPI redactat per l’Associació, important per donar garanties que la gestió del risc, pot funcionar, i així poder evitar danys a les persones amb més consistència. El SAPI ha de confirmar les prediccions de la meteo, sobre la realitat, confirmant l’aigua que està caient a les capçaleres.
  • A millorar els recursos de predicció meteorològica al voltant del Pirineu amb elements com microradars meteorològics ( ja s’està començant a treballar ). Amb això tindrem prediccions més fiables, pràcticament dues hores abans, la qual cosa ens permet evacuar les instal·lacions amb tota garantia, segons els estudis d’evacuació que disposem.
  • A proposar un canvi legislatiu a les Cortes per a canviar el Reglament del Domini Públic Hidràulic de manera que reconegui les preexistències i no obligui a retirar les UA de la zona de flux preferent sempre que es tingui un Pla d’Autoprotecció homologat que contempli la gestió del risc amb un SAPI homologat, tal com contempla el Decret de la Generalitat.
  • I a dinamitzar la comissió, amb el criteri de facilitar els tràmits, per donar sortida als expedients presentats.

També es va parlar del nou pla Director Urbanístic, en tràmit d’al·legacions, però ho vam deixar per treballar a la comissió que tenim amb la Federació Catalana de Càmpings.

La valoració que en fem, molt positiva. A veure si a curt termini comencem a comprovar els avenços.

A la foto, integrants de la Reunió:

L’Alcalde de Prullans, Il·lustríssim Sr. Albert Maurell
El Conseller de Territori, Honorable Sr Damià Calvet
La Senadora al Senat Espanyol Excel·lentíssima Sra. Maite Ribero,
La Diputada al Parlament de Catalunya , Il·lustre Sra. Imma Galardo
El Secretari d’Urbanisme, Sr. Agustí Serra
El Director Gral de Polítiques de Muntanya. Sr. Albert Alins

De l’associació;

Sra. Marta Cortina
Sra. Cel Feliu
Sr. Tomàs Sentenach
Sr. Josep Isern
Sr. Joan Gurrera
Sr. Ramon Solsona

Notícia Relacionada
Instal·laran al Pirineu un sistema d’alarmes per prevenir les inundacions