El regidor de Lleida Joan Vilella, s’interessa per la problemàtica de les Terrasses

Com a producte de diversos canvis de criteri a les taxes municipals que regulen l’ocupació de la via pública de Lleida amb terrases, a l’any 2012, s’han produit uns augments en la tributació que en alguns casos supera el 50 %. La Federació ha organitzat diverses reunions amb els tècnics municipals amb la finalitat de solucionar aquest desviament tant important. Tenim el compromís dels tècnics i del mateix Alcalde en solventar-ho, però la solució s’està demorant massa, i ja estem entrant en el proper exercici.

El Regidor Joan Vilella, acompanyat per tècnics del seu partit, ha solicitat que l’informem, per estudiar-ho i presentar, si és el cas, una proposta de solució.

DSCF839899999