El nou Projecte de Reglament de la taxa turística en tramitació

El Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat està tramitat l’elaboració del projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre les estades en establiments turístics, conegut popularment com a taxa turística.

Aquest Departament ha notificat a HOSTALERIA DE LLEIDA que pot presentar les al·legacions que consideri oportunes al projecte de Reglament, finalitzant el termini el proper divendres 30 de juny, per la qual cosa s’està estudiant el nou text proposat.

Si voleu fer alguna observació al Projecte de Reglament, us agrairíem que ens la feu arribar a l’e-mail federacio@hostaler.org abans del dimecres 28 de juny per valorar la seva inclusió i tenir temps de redactar les nostres al·legacions.

Document relacionat
Projecte de Reglament