Al mes de juny segueixen a l’alça les contractacions al sector de l’hosteleria

Continua la tendència a l’augment de volum de contractació de treballadors amb el tancament del mes de juny, però, amb una tendència a l’estabilització del creixement.

També a Lleida, segueix la tònica que és va iniciar al novembre, de percentatges positius, dos punts per sota de la mitja espanyola, i amb una lleugera estabilització, en la mateixa tònica que la nacional, una vegada s’ha passat el més d’abril, l’excepcionalitat de la temporada d’esquí, i la setmana santa.

Evolució ocupacio juny

Es un indicador clar de certs trets de millora, però per sota de la mitja nacional, amb un diferencial important del 30 %, que es va mantenint mensualment i que cada vegada marca més diferencia sobre els valors absoluts del nombre de contractacions, amb respecte a altres províncies.

Evolució ocupacio juny españa

Ens hem de mantenir prudents, esperar com evoluciona la demanda i especialment el comportament dels preus.

Noticia relacionada
Consolidació del creixement en la contractació en el sector hostaler lleidatà