El govern vol controlar les baixes per malaltia dels treballadors

El Govern aprovarà una norma abans de l’estiu per lluitar contra l’absentisme injustificat al treball.

El govern esta disposat a endurir el control de l’absentisme laboral. Crearà unes taules amb la durada mitja estimada que tenen les baixes, en funció de la patologia, l’edat del treballador o la ocupació.

En cada comunicat de baixa apareixerà aquest xifra estimada dels dies. Es la principal novetat que s’inclou en el reial decret sobre incapacitat temporal i amb el fi de posar vedat a les absències injustificades del treball, una amenaça històrica a Espanya per la productivitat i competitivitat de les empreses.

Els controls seran exhaustius amb el nou decret que permetrà intercanviar dades pel control de la incapacitat temporal entre les diferents entitats i administracions implicades en la gestió dels processos d’IT. Aquesta major informació també permetrà també desenvolupar un mapa de patologies nacional, clau per analitzar la etiologia i conèixer les raons per les que es produeixen aquestes incapacitats en cada territori.

Conèixer millor els processos, causes i incidències, permetrà estalvis pel sistema i també mes qualitat del servei prestat.

Noticia Relacionada
Futura aprovació de la nova llei de mútues i cobertura d’accidents de treball a les noves altes d’autònoms