El Govern Espanyol vol prohibir les cigarretes electròniques en llocs tancats

Segons s’ha publicat en diferents mitjans de comunicació durant aquesta setmana, el Govern estatal vol prohibir les cigarretes electròniques en llocs tancats, equiparant així la regulació d’aquestes populars cigarretes, a la del tabac.

Tot i que encara no s’ha aprovat cap normativa que reguli la prohibició de les cigarretes electròniques en llocs tancats, aquesta decisió ha estat admesa per representants del Partit Popular al Congres.

Si finalment s’aprova aquesta mesura, es prohibirà usar aquests dispositius de vapor en tots els llocs públics tancats, a part de mantenir-se les restriccions a la publicitat i la venda a menors que ja estan en vigor.

Actualment, ja no es poden usar les cigarretes electròniques en mitjans de transport públics i edificis com col·legis i hospitals.

Des d’HOSTALERIA DE LLEIDA us continuarem informant de qualsevol novetat que es produeixi al respecte