El Govern de la Generalitat de Catalunya impulsa l’ocupació amb dos acords en formació professional

El passat dimarts 30 d’abril, el govern de la Generalitat de Catalunya acordar dos mesures per tal de fomentar l’ocupació aquesta legislatura. Aquestes mesures es concreten  en:

El III Pla General de la Formació Professional a Catalunya (2013-2016) que vol avançar cap un nou model de Formació Professional que ha de donar resposta a les necessitats actuals del mercat laboral treballat al si del Consell Català de la Formació Professional integrat per la Generalitat de Catalunya, els sindicats CC.OO i UGT  les patronals Foment del Treball, Pimec i  el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, i dues entitats municipalistes com la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.

En aquest pla s’han definit quatre eixos estratègics:

  1. La planificació i adaptació de l’oferta formativa integrada a les necessitats del mercat de treball i de les persones.
  2. L’impuls dels centres de Formació Professional integrats.
  3. L’Organització d’un mecanisme integrat de reconeixement i acreditació de les competències professionals.
  4. El desenvolupament d’un sistema integral d’informació i orientació professional.

La Memòria de la futura Llei de la Formació Professional que és un pas previ a la tramitació de l’avantprojecte de la llei que integrarà distintes modalitats de la Formació Professional. Una eina clau per ajudar a la millora de l’ocupació a Catalunya amb l’objectiu de superar els obstacles administratius per fer compatible la formació professional al llarg de la vida, creant un model  que signifiqui un salt qualitatiu que s’adapti a les ofertes i fer-lo mes atractiu i accessible  per incrementar els nivells de qualificació dotar-lo de flexibilitat i apropar-lo més decididament a les empreses.

Document Relacionat

Acord de Govern 30/04/2013 : Nou Impuls a l’Ocupació