El govern aprova la tarifa plana en contractació i les les mesures per a Pymes que va anunciar Rajoy

Báñez assegura que les noves mesures en matèria laboral busquen impulsar l’ocupació estable, indefinida i incentivar als empresaris per a que contractin.

La nova tarifa plana aprovada avui tindrà tres trams, que oscil.laran de 50 a 100 €, dependrà de la jornada del treballador. Tarifa plana en les contingències comuns empresa.
Segons fonts de la Seguretat Social, la cotització serà de 100 euros en el cas de jornada sencera, de 75 euros en una jornada del 75% (30 hores setmana) i de 50 euros quan la jornada sigui del 50% (20 hores setmana).

La mesura tindrà efectes retroactius de data 25 de febrer, s’aplicarà durant 24 mesos pels contractes que es formalitzin fins el 31 de desembre d’aquest any. Aquesta limitació podria ser que es prorrogues.

Requisits:

  1.  Estar al corrent de pagament d’Hisenda i de Tresoreria General de la Seguretat Social.
  2.  Ampliar la plantilla existent.
  3.  Mantenir el lloc de treball durant 3 anys, si no es fa haurà d’abonar tots els beneficis obtinguts. Diferències de cotització.

Us mostrem el benefici d’aquesta nova llei amb costos de Seguretat Social empresa (sou base + pagues):

Ajudant de cuina amb contracte fix jornada sencera: cost SS empresa  376,40 €
Ajudant de cuina amb contracte fix –nova llei- jornada sencera: cost SS empresa  191,23 €.

De totes maneres el Decret Llei no sortirà publicat fins demà, per tant, qualsevol modificació o aclariment respecte al comentat anteriorment, us serà informat durant la setmana vinent.