El Govern abaixa l’IVA a les discoteques i sales de festa: Eliminació de les excepcions en l’IVA reduït d’hostaleria

Us avancem possibles modificacions introduïdes al projecte de la Llei de Pressupostos de l’Estat, a l’article 91. Uno 2. 2º de la Llei de l’IVA (LIVA). Us RECORDEM QUE ENCARA NO S’HA PUBLICAT AL BOE I PER TANT LES MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN NO SÓN FERMES, NI TAMPOC LA DATA EN QUÈ ENTRARIEN EN VIGOR. Tan aviat coneguem la notícia es comunicarà.

El projecte de llei preveu la modificació de l’article on es recullen les prestacions de serveis a les quals s’aplica l’IVA reduït al 10% i que actualment està redactat en els següents termes:

Tributaran al IVA del 10% els serveis d’hostaleria, acampament i balneari, els de restaurant i, en general, el subministrament de menjars i begudes per a consumir a l’acte, inclús si es confeccionen previ encàrrec del destinatari.

S’exceptuen del disposat al paràgraf anterior, els serveis mixtes d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa, barbacoes o altres anàlegs, que tributaran al 21%

Després de la modificació introduïda al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, quedaria redactat de la següent manera:

Tributaran al 10% els serveis d’hostaleria, acampament i balneari, els de restaurant i, en general, el subministrament de menjars i begudes per a consumir a l’acte, inclús si es confeccionen previ encàrrec del destinatari.

Aquesta modificació implica l’eliminació del paràgraf segon del precepte, eliminant-se així l’excepció i quedant inclosos al tipus reduït del 10% els serveis mixtes d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa , barbacoes i altres anàlegs.

Fonts d’Hisenda precisen que per a les discoteques i sales de festa, les consumicions tindran un IVA del 10% i l’entrada als locals es mantindrà al 21% amb caràcter general, però si l’entrada inclou consumició, l’IVA baixarà al 10%.