El dijous 26/11/2020 a les 9:00 hores comença el termini per sol·licitar les subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

El dimecres 25/11/2020 s’ha publicat al DOGC la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Els principals aspectes a tenir en compte de la convocatòria d’aquestes subvencions són els següents:

Quantia dels ajuts (Apartat 4 de la resolució)

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

La quantia dels ajuts es repartirà de la manera següent:

– Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000 €.

– Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1 (és a dir, titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural, Agències de viatges, establiments i activitats d’interès turístic), les quanties següents:

 • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000 €
 • Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000 €
 • Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000 €

– En el cas de les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic, la quantia quedarà articulada en dos trams:

 • Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000 €
 • Empreses a partir d’11 o més persones treballadores: 10.000 €

Persones i entitats beneficiàries (Apartat 5 de la resolució)

 1. Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 2. Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 3. Agències de viatges.
 4. Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l’efecte d’aquestes bases, s’hi entenen incloses les activitats següents:
  • Congressos i turisme de reunions.
  • Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural, i excursions.
  • Senderisme
  • Cicloturisme
  • Enoturisme
  • Ecoturisme
  • Activitats aquàtiques i nàutiques.
  • Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.
  • S’hi inclouen també les explotadores d’habitatges d’ús turístic. D’acord amb les condicions específiques de compliment que s’especifiquen addicionalment.

Sol·licituds i termini de presentació  (apartat 6)

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a les 9.00 hores del dijous 26/11/2020  i fins a les 14.00 hores del 30/12/2020.

Les sol·licituds s’han de presentar exclusivament als llocs i pels mitjans que especifica la base 5 de l’annex 1 de la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOCG núm. 8266, de 9.11.2020), això és, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort