El Departament de Salut prorroga 7 dies més les mesures de salut pública pels municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, La Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre

Al DOGC del dia 10/09/2020 s’ha publicat la Resolució SLT/2194/2020, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.

El Departament de Salut de la GENERALITAT no ha atès la sol·licitud que HOSTALERIA DE LLEIDA va presentar ahir per escrit demanant l’aixecament d’aquestes mesures pel sector de l’hostaleria dels municipis afectats del Segrià i la Noguera i que es basa en el fet que les dades epidemiològiques i el risc de rebrot per la pandèmia de la COVID-19 està baixant en aquest municipis, situant-se en la gran majoria per sota de la mitjana catalana.

La novetat d’aquesta resolució que entra en vigor el 10/09/2020 és que únicament té una durada de 7 dies, a diferencia de les anteriors resolucions dictades pel Departament de Salut que preveien una durada de 15 dies. Tot i això, el Departament de Salut emetrà informes periòdics sobre la seva vigència.

Pel que fa al sector de l’hostaleria, les mesures previstes són les mateixes que ja estaven en vigor, i que estan previstes a l’apartat 9 d’aquesta resolució que reproduïm a continuació:

“9. Activitats d’hoteleria i restauració

En els establiments d’hostaleria i restauració el consum s’ha de realitzar sempre en taula.

En l’interior l’aforament es limita al 50% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules d’1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d’aquestes. A les terrasses es limita la capacitat d’ocupació de l’espai autoritzat al 50% i s’ha de garantir una distància de 2 metres entre taules o grups de taules, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació de taules.

L’horari de tancament d’aquests establiments és a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.

En els establiments hotelers, l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament autoritzat.

Els establiments d’hoteleria i restauració han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l’aforament autoritzat dels espais interiors i de la capacitat d’ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%.

Sempre que sigui possible, s’han d’utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.”

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org)