El alumnes del Curs de Cuina visiten la Fàbrica de San Miguel

El dijous 30 de juny, els 15 alumnes que estan fent el curs de cuina van fer una visita guiada a les instal·lacions de la Fàbrica San Miguel. Aquesta visita guiada els ajuda a comprendre el com es fa la cervesa, el perquè es troba a Lleida i els orígens de la mateixa. També veuen tot el procés d’ embotellat i el circuit del producte acabat.

Des de fa molt de temps, Hostaleria de Lleida compta amb la col·laboració inestimable de San Miguel que permet als alumnes millorar en el seu aprenentatge i a seva visió del productes que es fan a Lleida.

AlumnesVisitaSanMiguel