Discreta ocupació turística a la Val d’Aran durant aquest estiu

Aquest estiu, no ha estat un dels millors des del punt de vista turístic a la Val d’Aran. Les dades de juliol, amb una ocupació del 37 % es poden considerar baixes. Com a causes d’aquesta pobra ocupació cal esmentar la inestabilitat atmosfèrica i la manca de promoció turística del sector de la muntanya.

Al més d’agost l’ocupació, com és habitual, ha estat força més elevada amb una ocupació mitjana del 63, 98 %. Cal destacar positivament el fet que ha superat en 6 punts l’ocupació de l’any anterior que va ser del 57,63%.

També és remarcable l’elevada ocupació durant la setmana de la festivitat del 15 d’agost, data en la qual es va assolir el 93%, en una setmana que va situar-se en el 80%. La situació climatològica durant aquest mes tampoc ha estat la més favorable per al turisme de muntanya.