Dinar amb el director General d’Urbanisme Sr. Agustí Serra. Un futur més esperançador.

Hem de reconèixer que bona part del nostre territori te risc d’inundabilitat, altres zones del planeta, inclús molt més habitades que la nostra tenen altres riscos, i potser per freqüència i conseqüències,  més importants, com la zona de la falla de San Andrés a la costa Oest d’EEUU, o la zona de la falla del Japó, afectades per greus terratrèmols, o la zona de l’Etna a Sicilia , per posar alguns exemples. Que hem de fer ? Deshabitar totalment aquestes zones, o intentar gestionar els riscos, ordenant el territori, buscar sistemes de previsió eficaços, aplicar plans d’autoprotecció i sensibilitzar a la població de com actuar per autoprotegir-se ( plans de per vida ), per intentar així gaudir del nostre magnífic entorn la majoria del temps que no existeix el risc, amb la menor afectació a les persones.

Aquest estiu es va signar un acord, amb la Direcció General d’Urbanisme, la Direcció General de Protecció Civil, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció General de Turisme i l’Associació de Càmpings per reconeix, per primera vegada que el risc d’inundabilitat es pot gestionar, i com ho hem de fer per fer l’activitat de càmping en zones afectades.

Al signar l’acord aquest estiu es va comprometre a explicar-ho als associats, i després de dos ajornaments va ser possible.  Va demanar excuses al sector en nom del govern, per no haver intentat solucionar aquest problema abans, i ens va demanar confiança per encetar aquest últim tram de camí per completar definitivament el tràmit administratiu i adequar els càmpings a l’actualitat amb la finalitat que puguem fer les actuacions necessàries per tal de competir amb igualtat de condicions amb els competidors.

dinarDirectorGeneralUbanismeret

En el decurs del dinar es va parlar del futur dels càmpings, de com podem anar donant joc a l’exigència del mercat, de les noves tendències. També de com emprendre les actuacions després de les inundacions d’aquest estiu. En moltes ocasions, tot passarà per tramitar un pla especial urbanístic, que per primera vegada podrà interpretar que un risc és pot gestionar.

El proper dia 14 de desembre tenim reunió de la comissió de seguiment del conveni per començar a posar fil a l’agulla.