Es publica el nou reglament de la Taxa Turística

S’acaba de publicar el Decret 141-2017, que aprova el Reglament de l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics i que entra en vigor el dia 22 de setembre de 2017.

Tal com us avançàvem fa uns dies en un altre article, les estades efectuades entre l’abril i el setembre de 2017, es liquidaran a l’octubre d’aquest any, mentre que les efectuades entre l’octubre de 2017 i el març de 2018, es liquidaran a l’abril de 2018.

També us destacàvem que la nova forma de presentació de l’impost a partir de l’octubre de 2017 serà la telemàtica, i d’acord amb el nou reglament, no només per a persones jurídiques, sinó que també s’estableix la obligatorietat de presentar telemàticament les autoliquidacions de persones físiques. Per tant, caldrà disposar d’algun sistema d’acreditació digital admès per a cada presentació.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol ampliació o aclariment al respecte.

Document Relacionat
Nota de premsa Gencat – Aprovació nou reglament de la taxa turística