Declaració de béns a l’extranger

Des de fa uns anys aquelles persones que siguin titulars de comptes, immobles o valors a l’estranger, valorats en més de 50.000 euros els han de declarar a hisenda per tal d’evitar el blanqueig de capitals i el frau fiscal.

A banda d’aquesta primera declaració, cal tornar a presentar el model 720 cada any si es produeix alguna de les dues situacions:

  • Que el valor dels béns augmenti en més de 20.000 euros respecte de la última declaració.
  • Que s’hagi deixat de ser titular o autoritzat d’algun dels béns prèviament declarats.

El termini per a comunicar aquestes variacions corresponents a l’exercici 2017 finalitza al dia 2 d’abril de 2018, a través del model 720. En canvi, mentre no es produeixin aquestes variacions de valor respecte de la última declaració presentada, no serà obligatori tornar a declarar.

Per exemple, si al model 720 corresponent a l’exercici 2016 es va declarar un compte a Suïssa per valor de 100.000€, i durant l’exercici 2017 el saldo ha passat a ser de 116.000€. Com que la variació és inferior a 20.000€, no caldrà tornar a presentar el model 720. Ara bé, si el 2018, el saldo passa a ser de 122.000€, com que desde la darrera declaració haurà augmentat en més de 20.000€, sí que caldrà presentar el model.