Curs per l’actualització de la titulació de manteniment higiènic – sanitari d’instal.lacions amb risc davant la legionel.la

Per tal de complir amb l’ apartat 5 de l’ Ordre SCO/317/2003 que estableix que: “ El personal que realitzi operacions de manteniment higièniques i sanitàries realitzarà un curs cada cinc anys per tal d’ actualitzar els avenços científics i tècnics dels continguts dels annexes. La durada mínima d’ aquest curs serà de 10 hores i inclourà l’ actualització dels seus coneixements sobre legislació vigent en matèria de salut pública i salut laboral, identificació de punts crítics i elaboració de programes de control”.

DATA: 28 i 29 d’abril

HORARI: DE 15.00 a 20.00 ( 10 HORES )

LLOC: AJUNATMENT D’ ESTERRI D’ ÀNEU ( PLAÇA DE LA CLOSA, 1 )

Informació i reserves: aula@hostaler.org