Curs de sanitat i higiene de Carn de Caça a la Val d’Aran

El passat cap setmana va tenir lloc a La Val d’Aran un curs de Sanitat i Higiene de carn silvestre de caça a càrrec dels professors Dr. Santiago Lavin, Dr. Ignasi Marco i la Dra. Roser Velarde del Servei d’ Ecopatologia de la Fauna Salvatge SEFAS de la Facultat de Veterinària de la UAB, organitzat pel Departament d’Agricultura del Conselh Generau d’Aran i amb la col·laboració del SCPVA i SCPNA.

L’objectiu del curs ha estat donar compliment al Reglament CE 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, pel qual s’estableixen les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal.

Foto curs caça Val Aran600

El curs, amb més de cent participants, ha estat molt interessant per als socis assistents del Grèmi d’Ostalaria dera Val d’Aran en tant que la normativa dóna l’opció a que qualsevol persona amb formació suficient sobre el programa del curs pot certificar que les peces de caça poden ser transportades a un establiment autoritzat de carn de caça i destinada al seu comerç per al consum humà.

En aquest sentit cal tenir en compte que ja hi ha molts restaurants de la Val que ofereixen la carn de caça a les seves cartes com un producte habitual i propi de la Val.