Convocatòria reunió pel Conveni Laboral de la província de Lleida

Com sabeu fins l’any passat les condicions laborals de les empreses del nostre sector a Lleida, es regien pel conveni laboral d’ hosteleria de Catalunya. A partir de l’any passat i producte de la divergència cada vegada més pronunciada entre la realitat empresarial sectorial de la Costa Catalana i de la ciutat de Barcelona, i el nostre territori, va provocar que iniciéssim una via de negociació nova, amb el Conveni d’ Hostaleria de la província de Lleida.

Els convenis laborals són instruments de Llei que regulen les condicions laborals, en els àmbits que s’estipuli, i els han de negociar els representants dels treballadors i empresaris.

En aquest cas, la nostra entitat és la representant del nostre sector a Lleida en la negociació d’aquest conveni. Fins ara ho havia fet al conveni Catalunya amb representació del sector de Lleida.

Ara, al ser més pròxim, necessitem més que mai la vostra implicació, i us demanem que ens feu propostes que puguem posar a la taula de negociació.

Per explicar-vos tot aquest procés, el que significa per vosaltres, i per recollir les vostres propostes per incloure al proper conveni us citem a una reunió a la que com empresari que tens treballadors assalariats, no hi pots faltar, per tot el que ens hi juguem.

 DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Dia dimarts, 22 de juliol de 2014
Hora 16:30h
Lloc Aula de Formació “Manel Martin”
Adreça Carrer  Segrià , 33 baixos – Lleida

 

Demanem la vostra confirmació a la reunió al correu federacio@hostaler.org