Convocatòria d’ajuts de préstecs en condicions preferents per projectes d’inversió en la renovació d’establiments turístics

RESOLUCIÓ EMC/3447/2020, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2021-2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió en la renovació dels establiments d’allotjament turístic (ref. BDNS 541898).

S’ha fet pública la convocatòria d’ajuts en forma de bonificació d’interessos per projectes d’inversió en la renovació d’establiments turístics pels anys 2021-2022

Beneficiaris:

  • Persones o entitats titulars d’allotjaments turístics (hotels, hostals, pensions, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural) que portin almenys dos anys en funcionament habilitats en seu municipal.
  • Empreses de serveis energètics que actuïn en funció d’un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses esmentades anteriorment.

Línia d’ajuts:

  • Import màxim de la línia d’ajuts és de 20.000.000€ per 2021-2022.
  • Aquests ajuts es consideren com a minimis i per tant  no es podran acumular al altres ajuts estatals per a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació  dóna lloc a una intensitat superior a les que estableix el Reglament General d’Exempció per categories o alguna decisió de la Comissió.

Presentació de la sol·licitud:

Termini d’execució de les accions:

  • 24 mesos a partir de la data de resolució de l’ajut.

Pagament:

  • Es farà efectiu a cada rebut amb una bonificació del 2% del tipus d’interès del préstec.

Justificació:

  • S’haurà de presentar justificació de la subvenció mitjançant compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa acreditant la realització de les accions subvencionables.
  • Compte justificatiu: Art.9.2 de la convocatòria d’aquest ajut
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort