Convocatòria d’ACC1Ó d’Ajuts a la Innovació per a Empreses

Aquests ajuts pretenen fomentar el procés d’innovació de les PIME catalanes a través de tres línies de projectes:

1.InnoEmpresa Desenvolupament Individual: ajuts per a projectes individuals de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l’empresa.

2.InnoEmpresa Co-Desenvolupament: ajuts per a projectes de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a l’empresa, en què col·laboren, tant pel que fa en la seva realització com al seu finançament, un mínim de dues empreses (no vinculades).

Es considera que una empresa desenvolupa un “producte diferencial” quan:

·Una empresa que mai ha desenvolupat un producte propi, desenvolupa el seu primer producte.

·Una empresa que ja desenvolupa i comercialitza productes propis, desenvolupa un producte totalment diferent, és a dir, que no suposa una simple renovació, millora o modificació dels productes ja existents en la seva cartera de productes.

3.InnoEmpresa Sistematització: ajuts a l’empresa per a desenvolupar el seu propi model de gestió de la innovació.

Documents Relacionats

RESOLUCIÓ EMO/1227/2013, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa), i es fa pública la convocatòria per a l’any 2013

Fitxa InnoEmpresa Desenvolupament Individual
Fitxa InnoEmpresa Co-Desenvolupament
Fitxa InnoEmpresa Sistematització