Convocada vaga pel dia 18 d’octubre

La Intersindical CSC i IAC convoquen una vaga general.

Davant la vaga del divendres, us informem que:

  1. Al treballador, se li podrà descomptar el salari i cotització de la jornada de vaga.
  2. En el cas que l’empresa vulgui garantir serveis mínims (en les empreses privades no es obligatori), s’hauran de pactar amb el comitè d’empresa, delegats de personal o els mateixos treballadors individualment.
  3. Al treballador no se li pot exigir la manifestació, si pensa fer vaga o no.

Haureu de comunicar a la vostra gestoria laboral, el treballador que ha fet la vaga i que se li vol descomptar el salari i cotització, perquè aquesta incidència s’ha de comunicar a la seguretat social