Reunions informatives als associats del Conveni Laboral d’Hostaleria

Recentment s’han realitzat dues reunions per explicar l’evolució de la negociació col·lectiva del conveni laboral, una a Lleida i l’altra a Vielha.

En aquestes s’explica la mecànica de negociació, la plataforma reivindicativa sindical, i la nostra. I es recull l’opinió i propostes dels empresaris de millora del conveni col·lectiu.

Si algú no ha pogut venir i vol fer algun aclariment o vol fer alguna proposta, que ens ho faci arribar. Podeu fer-ho enviant un correu a federacio@hostaler.org o trucant al 973 24 88 58

S’espera que abans de final d’any s’arribi a un acord amb els Sindicats.

Article Relacionat
Reunió d’informació evolució de negociació conveni laboral hostaleria de la Província de Lleida, dijous dia 2/11 a les 17 h

 

 

conveni laboral