Conveni del Consell Comarcal i Microbank per facilitar la concessió de crèdits a l’Alt Urgell

El president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro, i el director comercial de MicroBank, Manuel Sepúlveda, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials de la comarca mitjançant microcrèdits.

L’acord vol afavorir el desenvolupament d’emprenedors o autònoms amb una facturació anual de menys de 2 milions d’euros

Amb la signatura d’aquest acord s’estableix una línia de finançament d’1 milió d’euros. Els beneficiaris seran persones físiques i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a 2 milions d’euros. Els sol•licitants podran optar a microcrèdits fins a un import màxim de 25.000 euros (amb un màxim del 95% de la inversió). Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat pel Consell Comarcal de l´Alt Urgell.

mikrobanc

Més de 298.000 microcrèdits

Des de l’inici de la seva activitat, i fins la data, MicroBank ha concedit 298.391 microcrèdits per un import de 1.741 milions d’euros. Segons l”Informe sobre l’impacte dels microcrèdits’ elaborat per ESADE, l’entitat impulsada per ‘La Caixa’ ha contribuït a crear o consolidar més de 100.000 llocs de treball. Microbank continua sent la institució que més recursos destina al finançament de projectes a través de microcrèdits.

Els microcrèdits estan pensats per a emprenedors, autònoms i petites empreses.